Thứ Bảy, 12/11/2022

719282ĐB
2TỶ
282719KK
400TR
694605NHẤT
30TR
571304
121161NHÌ
10TR
727208
718895
491443385335BA
4TR
702609841550
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N