Thứ Ba, 12/10/2021

232426ĐB
2TỶ
426232KK
400TR
021626NHẤT
30TR
628436
297269NHÌ
10TR
073208
335026
865463554679BA
4TR
515538407967
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N