Thứ Năm, 12/01/2023

980120ĐB
2TỶ
120980KK
400TR
428549NHẤT
30TR
254192
090824NHÌ
10TR
628639
298259
500502468677BA
4TR
254497296288
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N