Thứ Bảy, 09/10/2021

134575ĐB
2TỶ
575134KK
400TR
152208NHẤT
30TR
728041
203110NHÌ
10TR
979334
928482
730098836366BA
4TR
484551460118
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N