Thứ Năm, 09/06/2022

162022ĐB
2TỶ
022162KK
400TR
217218NHẤT
30TR
529083
330815NHÌ
10TR
750888
537589
007538149210BA
4TR
739588561761
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N