Thứ Bảy, 08/10/2022

110198ĐB
2TỶ
198110KK
400TR
608716NHẤT
30TR
049613
395723NHÌ
10TR
197895
038564
728133216472BA
4TR
827011201108
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N