Thứ Năm, 07/10/2021

128706ĐB
2TỶ
518997NHẤT
30TR
054957
030758NHÌ
10TR
343942
265127
663108347598BA
4TR
996695859957
Trùng 02 bộ ba số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay400TR
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N