Thứ Bảy, 07/01/2023

172037ĐB
2TỶ
037172KK
400TR
383583NHẤT
30TR
733457
169505NHÌ
10TR
543724
786802
778527015118BA
4TR
111351890487
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N