Thứ Ba, 06/09/2022

392009ĐB
2TỶ
009392KK
400TR
159541NHẤT
30TR
045929
278360NHÌ
10TR
010359
160822
306004523359BA
4TR
377673072958
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N