Thứ Bảy, 06/08/2022

543468ĐB
2TỶ
468543KK
400TR
500894NHẤT
30TR
463738
756698NHÌ
10TR
832745
399637
804123427827BA
4TR
216004699268
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N