Thứ Năm, 04/11/2021

767869ĐB
2TỶ
869767KK
400TR
342173NHẤT
30TR
193480
877005NHÌ
10TR
803559
841739
618662167516BA
4TR
238219575738
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N