Thứ Ba, 03/05/2022

163681ĐB
2TỶ
681163KK
400TR
705560NHẤT
30TR
232296
133517NHÌ
10TR
539050
654191
555306213473BA
4TR
858840779458
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N