Thứ Ba, 01/11/2022

990732ĐB
2TỶ
732990KK
400TR
124005NHẤT
30TR
566126
978733NHÌ
10TR
862354
681412
192870098894BA
4TR
598894290957
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N