Thứ Hai, 31/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
155938NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
027879NHÌ
350N
NHÌ
40TR
457439
276326BA
210N
BA
10TR
228210
449664
502097882581KK
100N

5TR
776807844284
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N