Thứ Sáu, 31/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
648862NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
490472NHÌ
350N
NHÌ
40TR
920974
526289BA
210N
BA
10TR
641017
517141
292516256434KK
100N

5TR
320180666106
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N