Thứ Hai, 30/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
055526NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
852173NHÌ
350N
NHÌ
40TR
682210
158871BA
210N
BA
10TR
870330
273074
812851929574KK
100N

5TR
293329248594
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N