Thứ Sáu, 30/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
050820ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
807520NHẤT
350N
NHẤT
40TR
796845
221728NHÌ
210N
NHÌ
10TR
706708
426754
886644875606BA
100N
BA
5TR
543733470725
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N