Thứ Sáu, 30/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
050820NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
807520NHÌ
350N
NHÌ
40TR
796845
221728BA
210N
BA
10TR
706708
426754
886644875606KK
100N

5TR
543733470725
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N