Thứ Tư, 30/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
745066NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
973380NHÌ
350N
NHÌ
40TR
862088
683553BA
210N
BA
10TR
245190
762882
812796123365KK
100N

5TR
236606390611
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N