Thứ Hai, 30/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
824828ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
335094NHẤT
350N
NHẤT
40TR
161705
287212NHÌ
210N
NHÌ
10TR
305225
229265
343093425165BA
100N
BA
5TR
399883667947
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N