Thứ Hai, 30/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
824828NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
335094NHÌ
350N
NHÌ
40TR
161705
287212BA
210N
BA
10TR
305225
229265
343093425165KK
100N

5TR
399883667947
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N