Thứ Hai, 29/11/2021

KẾT QUẢ3D3D+
254227ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
575207NHẤT
350N
NHẤT
40TR
828190
629504NHÌ
210N
NHÌ
10TR
489039
005773
093074344280BA
100N
BA
5TR
777678708057
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N