Thứ Sáu, 29/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
251660NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
337765NHÌ
350N
NHÌ
40TR
143964
673778BA
210N
BA
10TR
108356
755576
776301702149KK
100N

5TR
414318354810
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N