Thứ Tư, 29/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
611395NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
214122NHÌ
350N
NHÌ
40TR
743071
750071BA
210N
BA
10TR
098764
079572
959134157145KK
100N

5TR
611670793963
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N