Thứ Hai, 29/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
028766NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
065547NHÌ
350N
NHÌ
40TR
888773
647780BA
210N
BA
10TR
698313
751089
465772936447KK
100N

5TR
647999672857
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N