Thứ Tư, 29/04/2020

KẾT QUẢ3D3D+
484835NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
740004NHÌ
350N
NHÌ
40TR
089187
908256BA
210N
BA
10TR
835430
494905
087590643552KK
100N

5TR
932980528650
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N