Thứ Hai, 29/04/2019

KẾT QUẢ3D3D+
668878NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
798683NHÌ
350N
NHÌ
40TR
954222
463754BA
210N
BA
10TR
971300
553179
803617958125KK
100N

5TR
008393003102
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N