Thứ Hai, 29/03/2021

KẾT QUẢ3D3D+
175075NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
881705NHÌ
350N
NHÌ
40TR
008290
578317BA
210N
BA
10TR
023210
508432
200389193874KK
100N

5TR
681166363925
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N