Thứ Tư, 29/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
321522NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
541432NHÌ
350N
NHÌ
40TR
652238
287351BA
210N
BA
10TR
527344
885934
162354894566KK
100N

5TR
593572759280
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N