Thứ Hai, 28/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
654689NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
179791NHÌ
350N
NHÌ
40TR
194758
710624BA
210N
BA
10TR
799719
420095
790000309333KK
100N

5TR
039191220389
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N