Thứ Tư, 28/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
695061ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
618923NHẤT
350N
NHẤT
40TR
879178
628452NHÌ
210N
NHÌ
10TR
557645
958565
792897256206BA
100N
BA
5TR
383845631427
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N