Thứ Tư, 28/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
695061NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
618923NHÌ
350N
NHÌ
40TR
879178
628452BA
210N
BA
10TR
557645
958565
792897256206KK
100N

5TR
383845631427
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N