Thứ Hai, 28/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
729283NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
328859NHÌ
350N
NHÌ
40TR
794959
954808BA
210N
BA
10TR
958403
982315
055072482763KK
100N

5TR
839115652709
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N