Thứ Sáu, 28/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
724410NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
279942NHÌ
350N
NHÌ
40TR
346176
511222BA
210N
BA
10TR
831168
184938
372381947331KK
100N

5TR
012015190885
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N