Thứ Sáu, 28/01/2022

KẾT QUẢ3D3D+
056356ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
649917NHẤT
350N
NHẤT
40TR
103400
182513NHÌ
210N
NHÌ
10TR
786455
661212
321084177166BA
100N
BA
5TR
448804933402
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N