Thứ Hai, 27/09/2021

KẾT QUẢ3D3D+
590440ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
583447NHẤT
350N
NHẤT
40TR
141728
936701NHÌ
210N
NHÌ
10TR
106342
325981
904701582933BA
100N
BA
5TR
997223731028
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N