Thứ Tư, 27/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
579785ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
583668NHẤT
350N
NHẤT
40TR
522518
469213NHÌ
210N
NHÌ
10TR
876220
804328
926234247078BA
100N
BA
5TR
405391698475
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N