Thứ Hai, 27/04/2020

KẾT QUẢ3D3D+
069122NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
002142NHÌ
350N
NHÌ
40TR
545724
769221BA
210N
BA
10TR
459291
773073
890434849203KK
100N

5TR
738038094401
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N