Thứ Hai, 27/04/2020

KẾT QUẢ3D3D+
069122ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
002142NHẤT
350N
NHẤT
40TR
545724
769221NHÌ
210N
NHÌ
10TR
459291
773073
890434849203BA
100N
BA
5TR
738038094401
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N