Thứ Sáu, 27/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
983357NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
256531NHÌ
350N
NHÌ
40TR
746058
193677BA
210N
BA
10TR
860521
377139
739687017667KK
100N

5TR
378178886253
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N