Thứ Hai, 27/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
325026NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
958271NHÌ
350N
NHÌ
40TR
873522
691529BA
210N
BA
10TR
506275
390020
809924759383KK
100N

5TR
495760108937
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N