Thứ Hai, 26/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
971414NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
716408NHÌ
350N
NHÌ
40TR
240119
059329BA
210N
BA
10TR
007059
515609
390477211793KK
100N

5TR
948776333786
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N