Thứ Sáu, 26/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
394684ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
041331NHẤT
350N
NHẤT
40TR
707084
112589NHÌ
210N
NHÌ
10TR
742323
689028
035745487460BA
100N
BA
5TR
201439833916
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N