Thứ Tư, 26/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
803579NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
458285NHÌ
350N
NHÌ
40TR
674479
421289BA
210N
BA
10TR
730501
204656
585314195150KK
100N

5TR
613610153497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N