Thứ Hai, 26/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
337470NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
803822NHÌ
350N
NHÌ
40TR
990945
800105BA
210N
BA
10TR
649706
849463
615726886641KK
100N

5TR
474393261326
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N