Thứ Sáu, 26/04/2019

KẾT QUẢ3D3D+
428336NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
479232NHÌ
350N
NHÌ
40TR
435033
071986BA
210N
BA
10TR
348539
464731
428982057331KK
100N

5TR
545111873039
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N