Thứ Sáu, 25/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
030722NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
476230NHÌ
350N
NHÌ
40TR
821547
923584BA
210N
BA
10TR
041917
886535
619156387408KK
100N

5TR
667220852521
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N