Thứ Sáu, 25/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
030722ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
476230NHẤT
350N
NHẤT
40TR
821547
923584NHÌ
210N
NHÌ
10TR
041917
886535
619156387408BA
100N
BA
5TR
667220852521
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N