Thứ Tư, 25/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
838193NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
131255NHÌ
350N
NHÌ
40TR
257419
779600BA
210N
BA
10TR
537964
344320
949319329500KK
100N

5TR
218929365666
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N