Thứ Hai, 25/10/2021

KẾT QUẢ3D3D+
591564ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
739180NHẤT
350N
NHẤT
40TR
668452
460869NHÌ
210N
NHÌ
10TR
460270
172271
589824594759BA
100N
BA
5TR
045685486843
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N