Thứ Sáu, 25/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
420853NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
875231NHÌ
350N
NHÌ
40TR
935495
443834BA
210N
BA
10TR
508494
047100
890507189867KK
100N

5TR
220971058516
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N