Thứ Tư, 25/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
505184NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
578255NHÌ
350N
NHÌ
40TR
224668
133305BA
210N
BA
10TR
599688
622621
869170513744KK
100N

5TR
039743771155
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N