Thứ Hai, 25/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
973378NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
622536NHÌ
350N
NHÌ
40TR
358271
213742BA
210N
BA
10TR
276527
981090
328882075116KK
100N

5TR
712225267984
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N