Thứ Tư, 25/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
246729NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
580282NHÌ
350N
NHÌ
40TR
613779
321950BA
210N
BA
10TR
292245
408473
538625250583KK
100N

5TR
071860427975
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N