Thứ Tư, 25/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
246729ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
580282NHẤT
350N
NHẤT
40TR
613779
321950NHÌ
210N
NHÌ
10TR
292245
408473
538625250583BA
100N
BA
5TR
071860427975
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N