Thứ Sáu, 24/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
477370ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
998319NHẤT
350N
NHẤT
40TR
413064
782197NHÌ
210N
NHÌ
10TR
879920
568368
710434030001BA
100N
BA
5TR
091012179855
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N